Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Algı Yönetimi

Algı; duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip yorumlamaktır. Algı sistemini bilmek iletişimde çatışmaları azaltır, iletişimin kalitesini yükseltir, güveni artırır ve iknayı kolaylaştırır. Algı sistemi dünyada ırktan, cinsiyetten, yaştan, zamandan ve mekandan bağımsız ve aynı yöntemle işler. İnteraktif olarak algı sistemi öğretilir ve metot iş ve özel hayatın tüm aşamalarına nasıl yansıdığı bol örnek, uygulama ve videolarla desteklenir.

Kapsam

  • İş Hayatının ve Sosyal Hayatın Değişen Yüzü 
  • Algı Yönetiminin Özellikleri 
  • İkna Profilleri 
  • Algı Neye Göre Değişir?
  • Algı Nasıl Yönetilir?
  • İhtiyaçlar 
  • Beklentiler
  • İlgiler
  • Öğrenme