Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Alternatif Çözüm Üretme

Kurumun geleneksel iş yapış şekline alternatifler getirerek gelişimin önündeki engellerin kaldırılmasını ve karşılaşılan sorunları çözme becerilerinin kazandırılmasını amaçlar. Bu eğitim, sorunun içindeki çözümü bulabilme teknikleri, fikir ile düşünce farkı, çözüm üretmek yöntemleri, çözümcü kişiler ve sorun kaynağı kişilerin kimler olduğu gibi konu başlıklarını kapsar.