Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Yöneticilerin ekiplerinin kuruma aidiyet duygularını ve kurum kültürünü pekiştirmesini ve perakende dünyasında hizmeti yüceltmenin önemini aktarmasını amaçlar. Bu eğitimde, kurum kültürünün temel bileşenleri olan vizyon, misyon ve değerlerin benimsetilmesi, tüm çalışanların kurum aidiyetlerinin hizmet bilinciyle yüceltilmesi hedeflenir.