Sık Sorulan Sorular

Anasayfa / S.S.S

Sık Sorulan Sorular

Şirketler kuruluş ve gelişim sürecinde büyümeye odaklanırlar. Bu büyüme bazen çok hızlı olabilir veya bazen de işler planlandığı gibi gitmez. Bu iki durumda da şirket körlüğü oluşur. Hızlı gelişimde sistem işlemez hale gelmeye başlar.Çünkü ciro veya kar odaklı olunmuştur ama artık ilerlemek için sistemin işlemesi şarttır. Profesyonel kişiler dışardan geçici olarak şirkete gelerek bağımsız ve objektif bakış açısı ile gelişim alanları ile riskleri belirler. Bu tespitlerin ardından yol haritası belirleyerek ilgili departmanlarla iş birliği sağlayarak hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli iş eylemlerini hayata geçirirler.
Bu sorunun net ve tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda karar verilir.
Eğitimlerimizin sonunda ilgili yöneticilere ölçümlenmiş raporlar sunarız. Bu raporlar online sistemi ile yapılan testler sonucunda oluşur. Bu testlerde, eğitim sabahı tüm katılımcılara eğitimde görecekleri konulara ilişkin 10 adet soru cep telefonlarına gönderilir ve sonuçları bilgisayarlarımıza hemen yanısır. Böylece birey ve grup bazında bilgi seviyelerini görmüş oluruz. Aynı soru seti katılımcılara eğitim gününün sonunda tekrar gönderilir. Ön test ve son test adını verdiğimiz bu metotla eğitimin verimliliği ölçümlenir.Bu raporlar şirketimizin özel bir uygulaması aracılığı düzenlenir, yorumlar eklenir ve şirket yöneticilerine sunulur.
Eğitim anlaşmasının yapılmasının ardından şirket yetkilileri ile gelişim gösterilmesi istenen konular hakkında görüşler alınır. Katılımcıların pozisyon ve seviyelerine göre gruplanılması yapılır. Uzmanlık alanlarımızın içinde yer alan eğitim konuları ile bu talepler harmanlanır ve şirket yetkililerine sunum yapılır. Sunum sırasında yol haritası ortaklaşa belirlenir.
Bu konuda sık sık talep görsek de şirket stratejilerimiz gereği şimdilik sadece işletmelere eğitimler vermekteyiz.